Kommentarer

Detta är en nyutgåva av Tor Hellströms krönika över Björn­holmen, som ti­di­ga­re tryckts i Muskö­bladet.

Jag fick under sommaren 2003 låna en uppsättning av krönikan av Sture Hell­ström, som tyckte att jag frågade så mycket om Björnholmen. Min fru (Madeleine) och jag, som är nykomlingar på Björn­holm­en sedan drygt tre år, fick en inblick i den miljö som vi nu bebor på fritiden, en inblick som gav oss en stark känsla för det vi ser runt Mellan­gården (eller Västergården 2, som det en gång hette). Vi som­mar­bor bara några hundra meter från Markus husgrund.

Efter att ha läst denna lärda och färgrika krönika, tog jag kontakt med Jan Karlsson på Musköbladet och erbjöd mig att hjälpa till med digitaliseringen av materialet, d.v.s. att få tillbaka texten i en form som är bearbetningsbar i dator. Eftersom krönikan inte fanns kvar i sådan digital utgåva, har jag gjort ett försök att få text och bild i en form som gör det möjligt att presentera krönikan på and­ra sätt, t.ex. som en särskrift eller som del av en hemsida på Internet.

Som stöd i mitt arbete har jag naturligtvis haft Madeleine samt min gode vän Hans Laestadius, vars släkt­forskarerfarenhet har varit till stor hjälp när vi diskuterat arbetets uppläggning. Hans är ock­så fascin­erad av krönikan, men kanske mer ur sin profession som släkt­forskare – han anser att detta är ett skolexempel på hur denna typ av dokument ska utformas.

För att få en bas för fortsatt korrekturarbete av krönikan har tillvägagångssättet varit följande:

Det kan kvarstå en del arbete innan slutprodukten blir godtagbar, det finns troligtvis en del småfel kvar – jag tar tacksamt emot alla rättelser.

Vissa saker har dock klarats av förvånansvärt bra, t.ex. har gammalsvenskan i spärrad stil oftast bli­vit rätt tolkad, bilderna har ofta hamnat korrekt, etc.

En del textuella ingrepp har fått göras, främst vad gäller grafik i tabeller och annat, men i övrigt har inga avsiktliga ändringar av ursprungstexten gjorts. Om sådana har skett, är det av misstag och ska korrigeras.

I september 2006 lades dokumentet också ut på nätet, både som PDF och som HTML.
PDF-dokumentet kan hämtas här, men tänk på att det tar tid att ladda ner det (över 25 MB)!
Notera att även HTML-versionen innehåller en del större bilder, som kan orsaka besvär vid laddning över "smala" kanaler.
Jag ska ersätta dessa med "thumbnails" i texten - arbete pågår!

Lidingö och Björnholmen

Torkel Danielsson, september/oktober 2006

torkel.danielsson@telia.com
Inledning
    Ägarna under Häringetiden
        1100-1200-talet
        1400-1500-talet
        1600-1700-talet
    De första inbyggarna på Björnholmen
    Landbolega och arrende
Källorna från 1500- och 1600-talet
    Jordeböcker
    Äldsta dokumentet
    Första namnuppgift
    Boskapslängder
    Mantalslängder
    Tioendelängder
    Roteringslängder
    Geometriska jordeboken
1700-talets källmaterial
    Kyrkböcker
    Boende fram till 1760
    Björnholmen får ny ägare
    Slutet av 1700-talet
Åren 1798 och 1799
    Palmstedt, Jacobina och Lönnberg
1700-talets källmaterial
    Överenskommelsen mellan Lönnberg och Göterström
    Trätan mellan Lönnberg och Schildt
    Lönnbergs dåliga affärer slutar i konkurs
    En trasslig låaffär
    Lönnbergs konkursansökan
    Björnholmen säljs på executiv auktion
Året 1805
    De båda nya ägarna
    Lättström gör testamente till förmån för Lars Magnus Rundberg
    Ett giftermål väcker uppseende
    Åkerman gör testamente till förmån för Brita Lena Öhman
Storskiftet 1824
    Generationsskifte
1820- och 1840-talet
    Rundbergs tvist med Söderholm
    Fjärrstyrning från Älvsnabben
    Lars Anderssons korta tid på Björnholmen
    L. M. Rundberg flyttar till Björnholmen
    Jan Henric Sundberg och hans barn
    Delning av skogsmark
1840- och 1860-talet   
    Anna Stina Rundbergs bekymmer med drängar
    Anders Ahl
    Anders Ahlgren
    Ander Ahl mister hus och hem
    Blystölden
1850-talet
    Magnus Magnusson och timmerhuggningen
    Tvisten om Mörholmen
    Arrendatorn Anders Olsson
    Carl Magnus Rundberg tillträder gården
    Olovlig jakt
    Johan Magnus Carlsson flyttar till Björnholmen
    Mor Fia
Laga skiftet på Björnholmen år 1863
1860- och 1870-talet
    Grannsämjan går förlorad
    Tvisten om rågången i Ladugårdsviken
1870- och 1880-talet
    Apotekare Söderman köper halva Carlssons hemman
    Laga skifte av fiskevatten
1800-talets sista årtionde
Åren 1900-1920
Nytt laga skifte
Tiden efter 1920
    Björnholmen 1:7
    Björnholmen 1:4, 1:5 och 1:10
    Björnholmen 1:8
    Björnholmen 1:9
Slutord
Index