INDEX (sidoreferenser till PDF-dokumentet)

Arrendator 4f., 19, 32, 34, 77, 79, 81, 84, 87, 98, 108, 111, 119f., 124, 126, 138
Arrende 4f., 22, 32, 34f., 38, 41, 44ff., 50, 63, 69, 77, 81, 86f., 99, 101, 119, 121, 124, 138
Avlösning 7
Avrad 4, 8
Avrösningsjord 132, 136, 141
Årliga räntan 6f.
Älvsborgs lösen 9f.
Ängshö 14
Ättargäld 6
Backlinda 55
Biskopsstol 1
Bläckning 77
Bonotsvarp 112
Boskapslängder 10, 13
Boskapsskatt 11
Bruka nättjande 15
Cessio bonorum 43
Cession 43, 46
Distriktslantmätare 141
Dräng 12f., 18f., 21ff.
Dödbok 17ff., 53, 86
Fardagen 64
Fast penningskatt 10
Fodernötzpenningar 7
Fogde 8
Fortifikationsförvaltningen 139f., 146
Fritidsboende 145
Frälse 1f., 15, 42, 45, 64
Frälsehemman 2, 15, 42
Förrättning 55, 58, 91, 95, 97, 132, 138ff.
Garn 90
Gengärd 6
Geometrisk jordebok 14
Gradering 55f., 77, 91ff., 132, 139
Graderingstal 55, 92f.
Handkvarn 11
Hektar 139ff., 143
Hemman 7
Arv 7
Biskops 7
Egna 7
Frälse 7
Hopitals 7
Krono 7f.
Prebende 7
Skatte 7f.
Husbondemakt 4f.
Husförhörslängd 18f., 49f., 59, 71, 76
Inhyses 18, 21, 41, 46, 54, 58, 81
Jordabalken 142
Jorddelningslag 139
Jordebok 1, 6f., 10f., 14
Jordliggare 7
Kappland 15, 55, 93, 97
Konfirmationslängd 71
Krönmärkning 77
Krönyxa 77
Kungsgård 3
Kvadratfot 15, 93
Kvarntull
Kvarntullen 11
Mantalspenningar 11
Kyrkobokföring 17
Kyrkoordning 17
Kämnärsrätt 31, 33
Laga nöt 6
Landbo 4ff., 19
Landbolega 4f.
Ledungsskatt 6
Linda 105
Långtögsnotvarp 112
Mantal 2, 6f., 11, 44, 63f., 76, 93, 133
Mantal
Kommissarier 11
Längd 6, 11ff., 17ff., 58
Penning 11, 17
Marinkommando Ost 140
Napoleonkrigen 26
Notvarp 139
Nätläggning 139
Ortsangivelser
Adamsskär 91f., 97, 125
Ahlns udde 74
Ahludden 20
Arbottna 20f., 70, 81f., 88, 99, 126
Biörne Hålmen 7
Bjurshagen 7, 10, 60, 86f., 108, 138
Björklinge 2f.
Byrsta 11
Båtsudden 91, 125, 133
Bärszhaga 7
Chrystal Springs 120
Djupviken 91, 96, 109, 111, 133, 140
Djurö 33
Djurönäs 33
Ekesgarn 10
Enbacken 20
Ersholmen 71f., 91f., 97
Fiholm 3
Fimmersdal 125, 133
Frinsholmen 71, 73ff.
Gryt 8
Gårgrundet 91
Götängen 79, 81f., 118
Hammar 64, 87
Hammersta 2f.
Haninge 2, 11f., 14, 42, 49, 62, 85
Herrstugan 111
Herrö 20f.
Hogland 27
Hoxla, Sorunda 121
Hwitzgaren 7
Häringe 1ff., 7f., 10, 14, 20f., 48, 73
Jutholmen 63
Kråkholmen 129, 133
Källhag­en 96
Källhagen 91, 93, 96, 98, 105, 133
Käringholmen 139
Ladugårdsviken 91, 93, 96, 101f., 105, 107, 126, 133
Landfastudden 74
Lidingö 32
Lillängen 57f., 96
Ludvigsberg 14, 24, 40, 57f., 71, 79f., 84, 86, 91f., 99, 126
Långgarn 10, 20, 124f.
Mickrum 21, 29
Muskö 1, 11ff., 18ff., 23, 29, 37, 40, 52ff., 57, 63f., 69ff., 74, 76, 79f., 85ff., 91f., 99, 103, 117f., 138
Märsgarn 139
Mörholmen 139
Norrviken 93, 96, 133, 140
Norrvreten 133, 141f.
Notgården 93, 96, 98
Nygärdet 56, 58, 125ff.
Nynäs 91
Oxelviken 56, 127
Pumala sund 27
Riga 27f., 43
Sandarne 121
Seattle 120
Selaön 1
Skötgården 89, 98
Sköthagen 93
Sofieberg 140
Storängen 57f., 93, 96, 103, 109, 114, 118, 122f.
Strängnäs 33, 49
Sund 100
Söderby 53f., 58f., 63, 81, 98, 100f.
Söderkärr 121
Tyska Lejonet 34
Täckeråker 41
Utlida 34
Valinge 11, 29, 51, 63f., 70, 84, 86ff., 90
Washington 120
Vaxholm 20
Wismar 26
Vitsgarn 10
Vitså 11, 34, 36, 49ff., 53f., 58
Wählsta 105
Västergården 126f., 130f., 133, 136
Västerhaninge 1, 8, 17ff., 23, 33, 35, 37, 44, 50, 53f., 63, 69f., 73, 81, 87, 108, 117, 141
Västervik 120
Västra Vitsgarn 18, 29, 58, 92, 101, 111, 118, 124f.
Yxlö 21, 86f., 99
Åfiske, Västerhaninge 73
Årsunda 120
Ängsbacken 141
Ölme, Värmland 121
Örnstorp 21
Österhaninge 50
Östra Vitsgarn 81, 101, 112, 118, 122, 132
Parstuga 21
Patronymikon 11f.
Proclamadagen 44
Rikets ständers bank 3
Riksdaler
Banco 25f., 82
Kopparmynt 25
Specie 24, 26, 30
Riksgäldskontoret 25
Riksgäldssedlar 23, 25f.
Roteringslängd 6, 13f.
Rå och rör 2
Rågrannar 91, 132
Råmärke 141, 143
Räkenskapsväsende 6
Sjöstrandslinda 105
Skattelängd 6f., 9, 11
Skattesmör 7
Skatteuppbörd 7
Skottnät 15
Smedjegårdshäktet 75
Smör 7, 10, 15
Sommarting 36, 38f., 41, 43, 58, 63f., 73f., 77, 80, 82, 84ff.
Spiggrums 109
Spijkerera jord 15f.
Spiklera 15
Storskiftesstadga 58
Strömming 7
Ståndkroksplats 112, 139
Städie 7
Städja 4
Säterie 5
Tabellverket 17
Tiondelängd 6, 13
Torpare 4, 8, 20, 58, 70, 72, 75, 80, 88, 118f.
Tunnland 15, 93, 97, 124, 127
Tyska Lejonet 39, 41
Personer i släktnamnsordning

Adlercreutz, baron 91
Ahl Anders 70ff., 84f., 109f., 121
Ahl Carl 70
Ahlgren Anders 71ff., 77
Andersdotter Maria Lovisa 108
Andersdotter Stina 30, 40
Andersson Anders 18, 64, 102, 104, 110, 118
Andersson Anders Olof 70, 73f.
Andersson Anders Petter 121
Andersson Anna Maja 83
Andersson C. G. 132
Andersson Edla 121
Andersson Gustaf 125
Andersson Johan Fredrik 108
Andersson Lars 19, 35ff., 54, 58f., 63, 65, 98
Andersson Magnus 29
Andersson Olof 12, 17, 19, 69
Andersson Pehr 30, 35, 38
Andersson Ulrika 111
Anund, biskop 1
Armfeldt Gustaf Mauritz 33
Barkstedt Z. 46
Bellman Carl Mikael 22
Benckert 39
Benckert, sidenfabrikör 24, 32
Berg Johan Torstensson 54
Bergh Anna 117, 120
Bergh Axel 120
Bergh C. J. 140
Bergh Carl 83
Bergh Carl Johan 83, 117, 119, 122
Bergh Sofia 119, 122
Bergh Thom, tullöveruppsyningsman 119, 120
Bergmark Anna 82
Bergmark Anna Catharina 82
Berlin Sara 28, 41, 44, 46ff.
Bille Hindric 27ff., 40
Biurshagn Jönss i 13
Biörnholm Markus i 10
Biörnholmen Oluf i 10, 13
Bjurholm Nils 79
Boding Gabriel, lantmätare 79, 80
Brandberg Th. 125
Brandes, kronobefallningsman 44
Branting J. 40f., 45
Bremer Fredrika 50
Brygger Niclas 40
Caman Charlotta 20
Carlsson Carl 117, 122
Carlsson Carl Magnus 99, 117
Carlsson Hedda Sofia 99
Carlsson J. M. 126, 129, 132, 140
Carlsson Johan 35, 37f.
Carlsson Johan Magnus 86f., 91, 98ff., 103, 116, 122
Carlsson Johan Reinhold 120
Carlsson Maria Sofia 99, 116f., 122, 128
Claussen Adolph Fried. 45
Cloos Carl Fredrik 20
Cloos David, löjtnant 20ff., 30, 40, 47f., 130
Cloos Jenny 20
Cloos Maria 22, 24f., 30
Cloos Paul Wilhelm 20
Cruus Brita 3
Cruus Gustaf 3
Dahlström Fia 88, 90
Dahlström L. J. 91
de Geer Louis 76
de la Gardie Carl Julius 3, 21, 48
de la Gardie Hedvig Catharina 3
de la Gardie Magnus Julius 3
Drufva, kammarherre 41
Edman Carl Erik 63, 69
Edman Erik 63f., 98
Edman Johan Erik 63
Ehrenström J. A. 33
Engström Christina 52
Engström Sven 81f.
Erichsson Oluf 13
Ericsson Helge 90
Ericsson, fjärdingsman 82
Eriksson Carl 58
Eriksson Magnus 105
Eriksson Oscar 138, 141
Eriksson Sigge 142
Eriksson, lantmätare 142
Ersdotter Anna 53
Ersdotter Anna Maja 86
Ersdotter Brita Cajsa 75
Ersdotter Brita Stina 71f.
Ersdotter Cajsa 59
Ersdotter Carin 49f., 54, 65, 89
Ersdotter Maria Christina 75
Ersson A. 22
Ersson Eric 78
Ersson Erik 60
Ersson Jan 34ff.
Ersson Lars Magnus 108
Ersson Magnus 64
Ersson Pehr 40
Ersson Per 80
Ersson Pär 12f., 19
Fleming Claes 3
Flod Jonas 51
Flod Madame 69
Flodmark, pastor 53
Forsberg Gustaf 111
Forsman Anders 32, 41
Fougel Gustaf 30f.
Froman E.P. 18
Gartt Johan 46
Georgii Per Evert 42
Gillbom Bengt 52
Grubb Alexander 49
Grubb Catharina Odhelia 49
Grubb Lars Fredrik 42, 45ff., 98
Gustaf II Adolf 2, 11
Gustaf III 22, 27, 33
Gustaf IV Adolf 28
Gustafsson Gustaf 81f.
Gustafsson Karl 111
Götherström Lars Johan 31ff., 38f., 41, 46
Hagman Magnus 22
Hagman Petter 50f.
Hallberg Gunnar 141, 143f.
Hallén 120
Haller Michael 33f.
Hammar Gustaf 31, 40
Hammar Hans Gustaf 29
Hansson Johan 32
Hellström Anna 139ff.
Hellström Frithiof 123, 140
Hellström Sture 141
Hellström Tor 141
Hertig Carl 28, 46
Hertig Karl Filip 2
Hertig Magnus 2
Herzog Sven 138, 142
Hesselius Anders 30
Hogner Gustaf, lantmätare 91, 92, 103, 105, 106
Holm J. N. 46
Holmström Herman 112
Horn Agneta 2
Horn Gustaf 2
Horn Vivi 20
Huhn, konsul 27f.
Höglund G. F., lantmätare 55, 58
Jacobsdotter Maria 58, 64
Jacobsson Bengt 91, 103, 105, 112
Jacobsson Jacob 55
Jacobsson Jan 29, 34, 47
Jacobsson Olof 100
Jansson Carl Gustaf 132
Jansson Eric 64
Jansson J. P. 100
Jansson Jan Olof 101, 112
Jansson Jan Petter 84
Jansson Konrad 126f.
Jansson Pär 13, 19
Johan, hertig 2, 10
Johan III 2, 8f.
Johansson Alexander 88
Johansson Anna Fredrika 120
Johansson Carl 140
Johansson Carl Gustaf 128
Johansson Pär 19, 21
Jonsdotter Greta 70ff.
Jonsson Anders 72
Jonsson Anders i Huitzgarn 13
Junbeck Erland 31, 55
Karl Hertig 2
Karl IX 2
Karlsson Alfred 108
Karlsson Greta 144
Karlsson John 141, 143f.
Karlsson Ragnar 138, 142
Kirstin, husquinna 10
Kruse, landfiskal 38
Larsdotter Brita 19
Larsdotter Brita Lovisa 81, 85
Larsdotter Greta 87
Larsdotter Karin 18f.
Larsdotter Maja 37
Larsdotter Maria 52
Larsson Ada 121
Larsson Anders 58
Larsson Anna 1, 121, 124ff.
Larsson Carl August 99
Larsson Carl Otto 111
Larsson Gustav 138
Larsson Kristina 121
Larsson Magnus 70, 119, 121, 124ff.
Larsson Olof 34ff., 49f.
Larsson Olof (Lättström) 1, 49ff., 56, 60ff., 65, 80, 98, 130
Larsson Thure 121
Levin Axel 99, 126, 131ff., 138
Levin Carl Axel 126
Levin Magnus 40, 84ff.
Levin Pehr 14, 57, 71, 78, 80
Lidberg Louis 22
Lidin Johan 45, 47
Lidström J. O. 55
Lidström Johan 103
Liebman Thure 23ff., 27ff., 40, 48
Liljeberg Anders 27ff., 40
Lillie Axel 3
Lillie Hedvig Catharina 3
Lind Johan 70
Lindahl, executionsbetjent 36
Lindberg Bagare 46
Lindblom Anders Fredrik 103
Lindgren Anna 53
Lindman, apotekare 108
Lodin Andreas, kyrkoherde 23, 29, 33
Lundqvist Carl Erik 71f.
Lundqvist Catharina Charlotta 72
Lättström Olof (Larsson) 1, 49ff., 56, 60ff., 65, 80, 98, 130
Löfling Jan 35, 37
Lönnberg Gumerus 27f., 30ff., 39ff., 48ff., 57
Magnidotter Catarina 86f.
Magnusson Magnus 77, 81, 98, 101
Markus 9f., 19
Matsson Mats 21f.
Menser 43
Månsson Eric 21
Månsson Jan 29
Månsson Måns 30, 36, 47
Mårtensson Olof 19
Nielsson Lars 19
Nilsdotter Maja 19
Norman, kronolänsman 73, 74, 78ff., 86, 103
Nystedt, assessor 36
Ohnsorg Rosa 139
Olofsson Anders 12f., 18f.
Olofsson Lars 50
Olsdotter Anna 63, 69
Olsdotter Brita 19
Olsdotter Maja Stina 63
Olsdotter Stina 35
Olsson Anders 12, 17ff., 72f., 81ff., 98
Olsson Anders Erik 81, 84ff.
Olsson Anders Petter 100, 102
Olsson Carl 63, 72ff., 81
Olsson Mats 23, 24
Olsson Måns 29
Olsson Olof 60, 71
Olsson Pehr 49f.
Olsson Peter 99
Olsson Pär 53
Orrheim Mathias Petter 55
Ottosdotter Maria 50
Oxenstierna Christina 2
Palmstedt Erik 22ff., 27ff., 39f.
Palmstedt Johan 22
Pehrsdotter Anna Catharina 49ff., 53, 60, 64f., 98
Pehrsdotter Brita 50, 53
Pehrsdotter Catharina 98
Pehrsdotter Maja 54
Pehrsdotter Maria 50
Pehrsdotter Stina 50
Pehrsson Anders 36, 50
Pehrsson Jonas 51
Pehrsson Pehr 63, 81
Persson Adolf 75
Persson Anders 104
Persson Johannes 103
Persson Olof 53
Persson Per Erik 75
Peterson L. J. 46
Peterson Pehr Johan 34
Petersson Johan Magnus 101
Petersson Numa 108
Pettersson Anna 123
Pettersson Elsa 123, 140
Pettersson Fredrika 123
Pettersson Johan Fredrik 120, 123, 128, 132, 140
Maria Elisabeth, prinsessa 2
Prochaeus, länsman 69, 82
Pährsdotter Anna Catharina 89
Pährsdotter Maria 89
Pärsdotter Maja Stina 83
Reuterholm Baron 33
Reuterskiöld Axel U. 40, 45
Roos Anders 52
Roos C. M. 45
Roos Olof 29ff., 40
Rosandrae Christine 20
Rundberg 118
Rundberg Anders Axel 83, 98
Rundberg Anna 119, 121
Rundberg Anna Charlotta 121
Rundberg Anna Stina 69ff., 77ff., 83f., 98
Rundberg Axel 110, 118f., 121f., 127, 132
Rundberg Carl 121
Rundberg Carl Magnus 83f., 91, 98, 102, 110, 116ff., 121, 125f.
Rundberg Ernst 121, 127, 139, 141f., 144
Rundberg Gerda 121
Rundberg John 121
Rundberg Lars Magnus 51ff., 60ff., 79, 83f., 98
Rundberg Magnus 84
Rundberg Olly 144
Rundberg Sofia 122
Rundberg Sofia Christina 83
Rönqvist Axel Magnus 55
Samuel 1
Sandberg August 71
Schildt Axel Georg 32, 34ff., 47, 49
Schinzel Edvard 139f.
Schinzel Franz 139
Schultzberg, fängelspräst 75
Segerlund Carl 20ff.
Segerlund Jacobina 20, 22ff., 27ff., 39ff., 46, 48
Segerlund Maria 22
Segerlund Maria Sophia 48
Segerstråle Nils 132
Sellman Erik 138, 142
Sjögren Gustaf Axel 108
Stagnell Karl 108, 111
Stagnell Pehr August 71
Sten Sture d ä 1
Stenberij, lantmätare 79f.
Strandberg Christoffer, pastor 29, 40, 49, 51
Sundberg Anna Helena 89
Sundberg Brita Lena 86, 99
Sundberg Jan Henric 64f., 77, 89, 98
Sundberg Jan Petter 89
Sundberg Johan 81f.
Sundberg Maria 87
Sundberg Maria Sofia 87, 89, 98
Sundberg Otto 52, 110, 116
Sundberg Stina Greta 89
Svensson Carl Magnus 87
Svensson Olof 41f., 46
Svensson Petter 69f.
Söderholm Pär 53ff., 58, 60ff., 62, 64
Söderman Edvard, apotekare 108, 111f., 116, 118, 132
Thorell Anders 32, 34, 39
Thorselle Jean 85f.
Tillgren Georg 127, 132
Tiwander, kammarskrivare 61
Tollén 127
Tollén Axel 131f., 126, 139, 146
Tollén Sigrid 139
Tornberg Emil 124
Tott 1
Upmark Nils Wilhelm, kronobefallningsman 60ff.
Wahlström Johan 73
Wallbom L. 45
Wallin Samuel 42f., 46
Wattz Anna Cajsa 23
Wedholm Johan 50
Wennerlund Wilhelmina 124
Werner Anna 63
Westberg C. A. 103
Westerin Gustaf 1
Westerling Nils 43, 46f.
Westerstrand Ulrika 32
Widell Carl Fredrik 87
Winckler J. M. 42, 45
Word 21
Wrede Agneta 3
Wrede Fabian 3
Zachrisson Zachris 13, 19
Åkerman Erik 49ff., 53ff., 58, 65, 79f., 89, 98
Åkerman Johan 22
Åkersdotter Ingeborg 1
Öberg Anna 83
Öberg Erik 50f.
Öhman Anna Stina 52
Öhman Brita Lena 53f., 58, 64, 69, 77ff., 84, 86, 89, 98
Öhman Erik 36, 50, 54, 78
Öhman Fjärdingsman 69, 79
Öhman Lars Olof 89
Öhman Per Erik 89
Örn Eric 21
Österberg Lisa 49
Östling, protokollsekreterare 60ff.

Personer i tillnamns-/titelordning

A. Ersson 22
A. U. Reuterskiöld 45
Ada Larsson 121
Adolf Persson 75
Adolph Fried. Claussen 45
Agneta Horn 2
Agneta Wrede 3
Alexander Grubb 49
Alexander Johansson 88
Alfred Karlsson 108
Anders Ahl 70ff., 84f., 109f., 121
Anders Ahlgren 71ff., 77
Anders Andersson 18, 64, 102, 104, 110, 118
Anders Axel Rundberg 83, 98
Anders Erik Olsson 81, 84ff.
Anders Forsman 32, 41
Anders Fredrik Lindblom 103
Anders Hesselius 30
Anders Jonsson 72
Anders Jonsson i Huitzgarn 13
Anders Larsson 58
Anders Liljeberg 27ff., 40
Anders Olof Andersson 70, 73f.
Anders Olofsson 12f., 18f.
Anders Olsson 12, 17ff., 72f., 81ff., 98
Anders Pehrsson 36, 50
Anders Persson 104
Anders Peter Olsson 102
Anders Petter Andersson 121
Anders Petter Olsson 100
Anders Roos 52
Anders Thorell 32, 34, 39
Andreas Lodin 23
Anna Bergh 117, 120
Anna Bergmark 82
Anna Cajsa Wattz 23
Anna Catharina Bergmark 82
Anna Catharina Pehrsdotter 49ff., 53, 60, 64f., 98
Anna Catharina Pährsdotter 89
Anna Charlotta Rundberg 121
Anna Ersdotter 53
Anna Fredrika Johansson 120
Anna Helena Sundberg 89
Anna Hellström 139ff.
Anna Larsson 1, 121, 124ff.
Anna Lindgren 53
Anna Maja Andersson 83
Anna Maja Ersdotter 86
Anna Olsdotter 63, 69
Anna Pettersson 123
Anna Rundberg 119, 121
Anna Stina Rundberg 69ff., 77ff., 83f., 98
Anna Stina Öhman 52
Anna Werner 63
Anna Öberg 83
Apotekare Lindman 108
Apotekare Söderman 108, 111f., 116, 118, 132
Assessor Nystedt 36
August Sandberg 71
Axel Bergh 120
Axel Bernhard Tollén 126
Axel Georg Schildt 32, 34ff., 47, 49
Axel Levin 99, 126, 131ff., 138
Axel Lillie 3
Axel Magnus Rönqvist 55
Axel Reuterskiöld 40
Axel Rundberg 110, 118f., 121f., 127, 132
Axel Tollén 131f., 139, 146
Bagare Lindberg 46
Baron Adlercreutz 91
Baron Reuterholm 33
Benckert 39
Bengt Gillbom 52
Bengt Jacobsson 91, 103, 105, 112
Biskop Anund 1
Brita Cajsa Ersdotter 75
Brita Cruus 3
Brita Larsdotter 19
Brita Lena Sundberg 86, 99
Brita Lena Öhman 53f., 58, 64, 69, 77ff., 84, 86, 89, 98
Brita Lovisa Larsdotter 81, 85
Brita Olsdotter 19
Brita Pehrsdotter 50, 53
Brita Stina Ersdotter 71f.
C. A. Westberg 103
C. G. Andersson 132
C. J. Bergh 140
C. M. Roos 45
Cajsa Ersdotter 59
Carin Ersdotter 49f., 54, 65, 89
Carl Ahl 70
Carl August Larsson 99
Carl Axel Levin 126
Carl Bergh 83
Carl Carlsson 117, 122
Carl Erik Edman 63, 69
Carl Erik Lundqvist 71f.
Carl Eriksson 58
Carl Fredrik Cloos 20
Carl Fredrik Widell 87
Carl Gustaf Jansson 132
Carl Gustaf Johansson 128
Carl Johan Bergh 83, 117, 119, 122
Carl Johansson 140
Carl Julius De la Gardie 3, 21, 48
Carl Magnus Carlsson 99, 117
Carl Magnus Rundberg 83f., 91, 98, 102, 110, 116ff., 121, 125f.
Carl Magnus Svensson 87
Carl Mikael Bellman 22
Carl Olsson 63, 72ff., 81
Carl Otto Larsson 111
Carl Rundberg 121
Carl Segerlund 20ff.
Carl XV 76
Catarina Magnidotter 86f.
Catharina Charlotta Lundqvist 72
Catharina Odhelia Grubb 49
Catharina Pehrsdotter 98
Charlotta Caman 20
Christina Engström 52
Christina Oxenstierna 2
Christine Rosandrae 20
Christoffer Strandberg 29, 51
Claes Fleming 3
David Cloos 20ff., 30, 40, 47f.
E.P. Froman 18
Edla Andersson 121
Edvard Schinzel 139f.
Elsa Pettersson 123, 140
Emil Tornberg 124
Eric Ersson 78
Eric Jansson 64
Eric Månsson 21
Eric Örn 21
Erik Edman 63f., 98
Erik Ersson 60
Erik Palmstedt 22ff., 27ff., 39f.
Erik Sellman 138, 142
Erik Åkerman 49ff., 53ff., 58, 65, 79f., 89, 98
Erik Öberg 50f.
Erik Öhman 36, 50, 54, 78
Erland Junbeck 31, 55
Ernst Rundberg 121, 127, 139, 141f., 144
Executionsbetjenten Lindahl 36
Fabian Wrede 3
Fia Dahlström 88, 90
Fjärdingsman Ericsson 82
Fjärdingsman Öhman 69, 79
Franz Schinzel 139
Fredrika Bremer 50
Fredrika Pettersson 123
Frithiof Hellström 123, 140
Fängelspräst Schultzberg 75
G. F. Höglund 55
Gabriel Boding 80
Georg Tillgren 127, 132
Gerda Rundberg 121
Greta Jonsdotter 70ff.
Greta Karlsson 144
Greta Larsdotter 87
Gumerus Lönnberg 27f., 30ff., 39ff., 48ff., 57
Gunnar Hallberg 141, 143f.
Gustaf Andersson 125
Gustaf Axel Sjögren 108
Gustaf Cruus 3
Gustaf Forsberg 111
Gustaf Fougel 30f.
Gustaf Gustafsson 81f.
Gustaf Hammar 31, 40
Gustaf Hogner 91, 103, 106
Gustaf Horn 2
Gustaf II Adolf 2, 11
Gustaf III 22, 27, 33
Gustaf IV Adolf 28
Gustaf Mauritz Armfeldt 33
Gustaf Vasa 2, 6
Gustaf Westerin 1
Gustav Larsson 138
Hallén 120
Hans Gustaf Hammar 29
Hedda Sofia Carlsson 99
Hedvig Catharina De la Gardie 3
Hedvig Catharina Lillie 3
Helge Ericsson 90
Herman Holmström 112
Hertig Carl 28, 46
Hertig Johan 2, 10
Hertig Karl 2
Hertig Karl Filip 2
Hertig Magnus 2
Hindric Bille 27ff., 40
Husquinna Kirstin 10
Ingeborg Åkersdotter 1
J. A. Ehrenström 33
J. Branting 40f., 45
J. F. Pettersson 128, 140
J. Lidin 47
J. M. Carlsson 126, 129, 132
J. M. Winckler 42, 45
J. N. Holm 46
J. O. Lidström 55
J. P. Jansson 100
J.F. Pettersson 132
J.M. Carlsson 140
Jacob Jacobsson 55
Jacobina Segerlund 20, 22ff., 27ff., 39ff., 46, 48
Jan Ersson 34ff.
Jan Henric Sundberg 64f., 77, 89, 98
Jan Jacobsson 29, 34, 47
Jan Löfling 35, 37
Jan Månsson 29
Jan Olof Jansson 101, 112
Jan Petter Jansson 84
Jan Petter Sundberg 89
Jean Thorselle 85f.
Jenny Cloos 20
Johan Carlsson 35, 37f.
Johan Erik Edman 63
Johan Fredrik Andersson 108
Johan Fredrik Pettersson 120, 123
Johan Gartt 46
Johan Hansson 32
Johan III 2, 8f.
Johan Lidin 45
Johan Lidström 103
Johan Lind 70
Johan Magnus Carlsson 86f., 91, 98ff., 103, 116, 122
Johan Magnus Petersson 101
Johan Palmstedt 22
Johan Reinhold Carlsson 120
Johan Sundberg 81f.
Johan Torstensson Berg 54
Johan Wahlström 73
Johan Wedholm 50
Johan Åkerman 22
Johannes Persson 103
John Karlsson 141, 143f.
John Rundberg 121
Jonas Flod 51
Jonas Pehrsson 51
Jönss i Biurshagn 13
Kamarskrivare Tiwander 61
Kammarherre Drufva 41
Kammarskrivare Tiwander 61
Karin Larsdotter 18f.
Karl Gustafsson 111
Karl IX 2
Karl Stagnell 108, 111
Konrad Jansson 126f.
Konsul Huhn 27f.
Kristina Larsson 121
Kronobefallningsman Brandes 44
Kronobefallningsman Upmark 58
Kronolänsman Norman 74
Kyrkoherde Lodin 29, 33
L. J. Dahlström 91
L. J. Peterson 46
L. Wallbom 45
Landfiskalen Kruse 38
Lanmätare Hogner 103
Lantmätare Boding 79
Lantmätare Eriksson 142
Lantmätare Hogner 92, 105
Lantmätare Höglund 58
Lantmätare Stenberij 79f.
Lars Andersson 19, 35ff., 54, 58f., 63, 65, 98
Lars Fredrik Grubb 42, 45ff., 98
Lars Johan Götherström 31ff., 38f., 41, 46
Lars Magnus Ersson 108
Lars Magnus Rundberg 51ff., 60ff., 79, 83f., 98
Lars Nielsson 19
Lars Olof Öhman 89
Lars Olofsson 50
Lisa Österberg 49
Louis de Geer 76
Louis Lidberg 22
Länsman Norman 73, 78ff., 86, 103
Länsman Prochaeus 69, 82
Löjtnant Cloos 130
Madame Flod 69
Magnus Andersson 29
Magnus Eriksson 105
Magnus Ersson 64
Magnus Hagman 22
Magnus Julius De la Gardie 3
Magnus Larsson 70, 119, 121, 124ff.
Magnus Levin 40, 84ff.
Magnus Magnusson 77, 81, 98, 101
Magnus Rundberg 84
Maja Larsdotter 37
Maja Nilsdotter 19
Maja Pehrsdotter 54
Maja Stina Olsdotter 63
Maja Stina Pärsdotter 83
Maria Christina Ersdotter 75
Maria Cloos 22, 24f., 30
Maria Elisabeth 2
Maria Jacobsdotter 58, 64
Maria Larsdotter 52
Maria Lovisa Andersdotter 108
Maria Ottosdotter 50
Maria Pehrsdotter 50
Maria Pährsdotter 89
Maria Segerlund 22
Maria Sofia Carlsson 99, 116f., 122, 128
Maria Sofia Sundberg 87, 89, 98
Maria Sophia Segerlund 48
Maria Sundberg 87
Markus 9f., 19
Markus i Biörnholm 10
Mathias Petter Orrheim 55
Mats Matsson 21f.
Mats Olsson 23
Mattias Petter Orrheim 55
Matts Olsson 24
Menser 43
Michael Haller 33f.
Mor Fia 90
Måns Månsson 30, 36, 47
Måns Olsson 29
N. Westerling 46
Niclas Brygger 40
Nils Bjurholm 79
Nils Segerstråle 132
Nils Westerling 43, 46f.
Nils Wilhelm Upmark 60ff.
Numa Petersson 108
Olly Rundberg 144
Olof Andersson 12, 17, 19, 69
Olof Jacobsson 100
Olof Larsson 34ff., 49f.
Olof Larsson Lättström 49
Olof Lättström 1, 49ff., 56, 60ff., 65, 80, 98, 130
Olof Mårtensson 19
Olof Olsson 60, 71
Olof Persson 53
Olof Roos 29ff., 40
Olof Svensson 41f., 46
Oluf Erichsson 13
Oluf i Biörnholmen 10, 13
Oscar Eriksson 138, 141
Otto Sundberg 52, 110, 116
Pastor Flodmark 53
Pastor Strandberg 40, 49
Paul Wilhelm Cloos 20
Pehr Andersson 35, 38
Pehr August Stagnell 71
Pehr Ersson 40
Pehr Johan Peterson 34
Pehr Levin 14, 57, 71, 78, 80
Pehr Olsson 49f.
Pehr Pehrsson 63, 81
Per Andersson 30
Per Erik Persson 75
Per Erik Öhman 89
Per Ersson 80
Per Evert Georgii 42
Peter Olsson 99
Petter Hagman 50f.
Petter Svensson 69f.
Prinsessan Maria Elisabeth 2
Protokollsekreterare Östling 60ff.
Pår Söderholm 62
Pär Ersson 12f., 19
Pär Jansson 13, 19
Pär Johansson 19, 21
Pär Olsson 53
Pär Söderholm 53ff., 58, 60ff., 64
Ragnar Karlsson 138, 142
Rosa Ohnsorg 139
Rundberg 118
Samuel 1
Samuel Wallin 42f., 46
Sara Berlin 28, 41, 44, 46ff.
Sidenfabrikör Benckert 24, 32
Sigge Eriksson 142
Sigrid Tollén 139
Sofia Bergh 119, 122
Sofia Christina Rundberg 83
Sofia Rundberg 122
Sten Sture d ä 1
Stina Andersdotter 30, 40
Stina Greta Sundberg 89
Stina Olsdotter 35
Stina Pehrsdotter 50
Sture Hellström 141
Sven Engström 81f.
Sven Herzog 138, 142
Th. Brandberg 125
Thom Bergh 120
Thure Larsson 121
Thure Liebman 23ff., 27ff., 40, 48
Tollén 127
Tor Hellström 141
Tott 1
Tullöveruppsyningsman Bergh 119
Ulrika Andersson 111
Ulrika Westerstrand 32
Wilhelmina Wennerlund 124
Vivi Horn 20
Word 21
Z. Barkstedt 46
Zachris Zachrisson 19
Zakris Zakrisson 13