KÄLLORNA FRÅN 1500- OCH 1600-TALEN

Boskapslängder

Boskapslängder tillkom år 1620 till följd av den förmögenhetsskatt som då beslutades för att täcka militärutgifterna. Man ansåg att innehavet av boskap var ett lämpligt mått på allmogens för­mögen­het. Skatten erlades årligen i förhållande till antalet djur på gården. Boskaps­räk­ning­en utfördes på vintern och har efterlämnat ett antal längder som delvis finns bevarade fram till år 1642, då skatten omvand­lades till en fast penningskatt per hemman. För Björn­holmens del finns en längd för år 1621 som upp­tar “Markus i Biörnholm”. De bevarade läng­derna från föl­jande år uppger att brukaren het­te Olof. En sammanställning av kända uppgifter ur boskaps­längderna vi­sas på bilden.Sto

Föl

Kor

Kvigor

Stut

Kalvar

g. Får

u. Får

1621

Markus i Biörnholm

-

-

4

1

-

-

5

4

1626

Oluf i Biörnholmen

-

1

6

1

-

4

9

-

1627

Oluf i Biörnholm

-

1

9

1

-

-

8

5


Husquinna Kirstin1
2


1628

Oluf i Biörnholm

-

1

6

3

-

-

6

4

1629

Oluf i Biörnholm

-

1

7

3

-

-

9

2

1630

Oluf i Biörnholm

-

1

6

3

-

-

8

3

1631

Oluf i Biörnholm

-

1

6

4

-

-

10

4

1635

Oluf i Biörnholm

1

-

8

3

-

-

12

-

1636

Oluf i Biörnholmen

1

-

8

3

-

-

12

-

1637

Oluf i Biörnholm

-

1

7

2

1


8

2

Utdrag ur boskapslängder.